Đăng ký Đăng nhập

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Xin quý khách vui lòng đọc kỹ những thông tin bên dưới trước khi chấp nhận những điều khoản và điều kiện. Sau đó, in ra và giữ những thông tin này cùng với những dữ liệu giao dịch, những điều lệ, quy định và phương thức thanh toán liên quan đến việc sử dụng trang mạng này của quý khách.

Điều khoản và điều kiện

Dưới đây là những điều khoản và điều kiện sử dụng trang mạng này. Tất cả hoạt động của người sử dụng trang mạng phụ thuộc và quản lý bởi những điều khoản và điều kiện này.

Tính ứng dụng của những điều khoản và điều kiện này
Bằng cách nhấn vào ô “Đồng ý” và/hoặc tiến hành đăng nhập vào trang web, và/hoặc bằng cách mở tài khoản với V9BET, Quý Khách có nhiệm vụ phải đọc, hiểu và chấp nhận những điều khoản và điều kiện này. Việc đồng ý những điều khoản và điều kiện này và/hoặc bởi sự tiếp tục sử dụng trang web, quý khách được quy định bởi những điều khoản và điều kiện này và bởi những điều luật và quy định của V9BET và chính sách bảo mật được thông qua. Nếu có bất kỳ sự không thống nhất giữa những điều khoản và điều kiện và bất kỳ tài liệu tham khảo nào, những điều khoản và điều kiện này sẽ chiếm ưu thế mọi lúc.
V9BET có quyền duy nhất bổ sung vào bất cứ lúc nào, những điều khoản và điều kiện này, điều luật, quy định, và chính sách bảo mật sẽ thay đổi phù hợp theo từng thời điểm. Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra những điều khoản và điều kiện này để biết sự bổ sung và chỉnh sửa để quản lý tiến trình sử dụng trang web. Những điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.
Những điều khoản và điều kiện này, điều luật và những quy định, chính sách bảo mật được viết bằng tiếng Anh. Nếu những điều khoản và điều kiện này, điều luật và những quy định, chính sách bảo mật được dịch sang ngôn ngữ khác thì bản tiếng Anh chiếm ưu thế hơn những bản dịch khác.

Sự đại diện của quý khách
Khi quý khách đã đồng ý những điều khoản và điều kiện này, quý khách không thể thay đổi, vô điều kiện đại diện, đảm bảo, và không được quy định bởi sự lưu giữ hay giới hạn đối với sự đại diện và đảm bảo, rằng:

 1. Quý khách ít nhất phải đủ 21 tuổi, hoặc ở độ tuổi dưới sự đồng ý hoặc phần lớn trong phạm vi thẩm quyền khu vực của quý khách.
 2. Có thể tham gia một cách hợp pháp vào Cược Thể Thao trong phạm vi thẩm quyền khu vực của quý khách.
 3. Có năng lực tinh thần chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân Quý khách và được quy định bởi những khoản và điều kiện này.

Nếu quý khách mong muốn đặt cược tại V9BET, quý khách nên lưu ý những điều luật nhất định tại đất nước, địa chỉ thường trú, hoặc nơi được đặt cược của quý khách, những trang web cấm cá cược trực tuyến và/hoặc chơi game (gọi chung là cá cược) hoặc việc sử dụng và đăng nhập trang mạng này. Quý khách không thể thay đổi, vô điều kiện đại diện, đảm bảo, và không được quy định bởi sự lưu giữ hay giới hạn đối với sự đại diện và đảm bảo, đối với V9BET, quý khách sẽ không thể đăng nhập hay đăng ký trên trang web bất cứ khi nào khi:

 1. Trong phạm vi thẩm quyền cấm đăng nhập hoặc sử dụng trang mạng này với bất kỳ lý do gì.
 2. Trong phạm vi thẩm quyền cấm cờ bạc.
 3. Nếu quý khách là người dân hoặc công dân của 1 quốc gia cấm người dân nước đó tham gia cá cược; và
 4. Nếu quý khách là ng

ười dân của 1 trong những quốc gia cấm cá cược sau đây: [Danh sách các quốc gia bị cấm cá cược].

Quý khách luôn đồng ý, chấp nhận, không thể thay đổi và vô điều kiện đại diện, đảm bảo không bởi sự lưu giữ hay giới hạn đối với V9BET rằng:

 1. Trách nhiệm duy nhất của quý khách là đảm bảo phù hợp với pháp luật của địa phương hoặc quốc gia trước khi đăng ký và/hoặc đặt cược với V9BET. Quý khách được khuyến khích tìm kiếm sự tư vấn pháp lý trước khi đăng ký và/hoặc đặt cược bất kỳ với V9BET để xác minh rằng các giao dịch đề xuất của quý khách với V9BET là không trái với bất kỳ luật nào. V9BET không chịu trách nhiệm do vi phạm pháp luật của quý khách ở bất kỳ địa phương hoặc quốc gia nào. Quý khách sẽ giữ V9BET miễn phí, không làm hại và phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào, và
 2. Quý khách xác nhận và công nhận V9BET là hợp pháp và cấp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ thể thao cá cược, do đó V9BET giữ vị trí dựng hình dịch vụ từ một thẩm quyền hợp pháp cho phép làm như vậy, cấp phép, quy định và nỗ lực thực hiện không kinh doanh đối với khách hàng bị nghiêm cấm trong, hoặc từ khu vực pháp lý bị nghiêm cấm.

Không giới hạn những quy định tại khoản 2.2 và 2.3, dù sao đi nữa, những pháp nhân hoặc thực thể (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn đối với các tập đoàn, quan hệ đối tác, các công ty và các thực thể pháp lý khác) cư trú, hoặc kết hợp với việc kinh doanh khác, hoặc nhắm mục tiêu thị trường, trong phạm vi bị nghiêm cấm không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp bởi V9BET. Theo đó, quý khách không thể hủy bỏ và vô điều kiện đại diện và bảo đảm mà không có sự lưu giữ hoặc hạn chế đối với V9BET rằng:

 1. Quý khách không nơi cư trú, hoặc kết hợp với việc kinh doanh khác, hoặc nhắm mục tiêu thị trường, những phạm vi bị nghiêm cấm.
 2. Quý khách sẽ không được đặt cược trong bất kỳ những phạm vi bị nghiêm cấm.

V9BET có quyền yêu cầu bằng chứng xác nhận tuổi tác như một điều kiện đề truy cập, đăng ký và tham gia trang web này, và tại bất kỳ giai đoạn nào, để xác minh rằng trẻ vị thành niên không được tham gia. V9BET có thể hủy bỏ

tài khoản của quý khách và loại trừ quý khách trong việc tham gia nếu không được cung cấp bằng chứng về tuổi tác hoặc nếu V9BET nghi ngờ quý khách dưới tuổi vị thành niên hoặc mất khả năng tham gia 1 cách hợp pháp.

Quý khách đồng ý rằng việc sử dụng trang web này là nguy cơ duy nhất của quý khách và cũng hiểu và đồng ý rằng bằng việc sử dụng trang web này và/hoặc các dịch vụ được cung cấp tài liệu này, quý khách có thể bị mất tiền đặt cược và quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào đó.

Quý khách đồng ý vô điều kiện và không thể thay đổi khi đại diện và đảm bảo cho công ty mà không được sự chấp thuận hoặc cho phép của công ty rằng Quý Khách không tự giới thiệu mình là đại ký của công ty mà không có một văn bản thỏa thuận nào được kí kết từ công ty. Hơn nữa, Quý khách không được tiếp thị, quảng cáo, công khai hay khuyến khích công ty hoặc dịch vụ của công ty mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẽ không cố gắng tấn công, xâm nhập, làm thay đổi trái phép, hoặc đưa vào bất kỳ loại mã độc hại nào cho trang Web này. Như vậy, quý khách sẽ không, ngoài sự giới hạn, (a) đảo ngược hoặc dịch ngược (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ phần mềm có sẵn thông qua trang web, hoặc (b) sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, truyền tải, thay đổi, sử dụng hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Web hay bất cứ tài liệu, các dịch vụ trực tuyến hoặc cảnh sự kiện, hoặc các thông tin chứa trên nó, hoặc (c) tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (d) trái với bất kỳ điều khoản đã nêu trong tài liệu này đặc biệt nhưng không giới hạn quy định tại khoản 6 dưới đây, hoặc (e) gian lận, lừa dối, báo tin tức sai hoặc lừa gạt V9BET trong bất kỳ cách nào thông qua việc sử dụng hoặc lạm dụng dịch vụ của V9BET hay trang web này. V9BET có nên nghi ngờ rằng quý khách đã không tuân thủ đúng các điều khoản của quy định này? V9BET có quyền đó, ngoài ra có các biện pháp khác nhằm đóng băng hoặc đình chỉ tài khoản của quý khách tại V9BET để thực hiện điều tra thêm. Nếu được xác nhận rằng quý khách không tuân thủ đúng các điều khoản của quy định này, điều này sẽ dẫn đến việc chấm dứt các dịch vụ đối với quý khách, đóng cửa và tịch thu tài khoản của quý khách bởi V9BET đối với số tiền bất kỳ trong tài khoản của quý khách.

Quý khách sẽ thông báo với V9BET, càng sớm càng tốt, đối với bất kỳ lỗi nào trong bất kỳ khoản thanh toán mà quý khách nhận được, hoặc các khoản thanh toán được trả, và bất kỳ sai sót trong thông tin tài khoản của quý khách được quản lý bởi V9BET. Quý khách cần giải quyết với chúng tôi khi có những sai sót như vậy xảy ra. Và sẽ được xử lý bởi V9BET theo quy định tại khoản 5 dưới đây.

Quý khách sẽ không được phép hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác hoặc cho 1 bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trẻ vị thành niên) sử dụng dịch vụ của V9BET, sử dụng tài khoản của quý khách hoặc chấp nhận tiền thắng cược thay cho quý khách.

Thông tin về V9betvao.com

SĐT: 0955326895

Email: [email protected]

Địa chỉ: 26 Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ

Về chúng tôi: https://v9betvao.online/ve-chung-toi/

Điều khoản và điều kiện: https://v9betvao.online/dieu-khoan-va-dieu-kien/

Chơi có trách nhiệm: https://v9betvao.online/choi-co-trach-nhiem/

Chương trình đại lý: https://v9betvao.online/chuong-trinh-dai-ly-v9bet/